Memisahkan folder htdocs dan MySQL data di XAMPP

Saya mengandalkan XAMPP sebagai webserver Apache, PHP dan MySQL. Dan tujuan saya untuk memisahkan folder htdocs dan MySQL data dari XAMPP adalah supaya mudah di-backup, tinggal meng-copy folder tersebut, dan untuk restore tinggal arahkan path-pathnya. Memang agak aneh, tapi saya suka setingan seperti ini.